دلایل پر خوابی
کمينه  
 
 |  ورود
کمينه
 

 

 

 
 
     
کمينه
دلایل پر خوابی

 

دلایل پرخوابی
 

مسلما داشتن خواب کافی برای حفظ سلامتی لازم است اما باید گفت کهپرخوابی می تواند دلیل بسیاری از مشکلات بالینی نظیر دیابت، افسردگی و افزایش خطرمرگ باشد.
به عقیده محققان از بین دلایل بی شمار این اختلال، افسردگی و وضعیتاجتماعی- اقتصادی نا مطلوب نقش پر رنگ تری دارد. این دو فاکتور می تواند دلیلبسیاری از تاثیرات منفی بر سلامتی باشد. زیرا برای مثال می توان گفت که افراد باسطح اجتماعی – اقتصادی نا مطلوب دسترسی کمتری به مراقبت های پزشکی دارند و بنابراینانبوهی از اختلالات نا شناخته مثل بیماری قلبی در جسم و روح آنها لانه کرده است، کهمی تواند دلیلی برای پر خوابی آنها شود.

چه مقدار خواب نرمالاست؟

مقدار خواب نرمال در دوره های مختلف زندگی متفاوت است. این مقداروابسته به سن، سطح فعالیت بدنی و سبک زندگی است. برای مثال در دوران استرس و بیماریشما نیاز بیشتری به خواب را احساس خواهید کرد. اما نیاز به خواب در زمان های مختلفو در افراد مختلف تفاوت می کند. با این حال متخصصان پیشنهاد می دهند که بزرگسالانباید در طول شب بین 7 تا 9 ساعت خواب داشته باشند.

چرا برخی افراد زیاد میخوابند؟

برای افرادی که از پرخوابی رنج می برند، خوا ب بیش از اندازه نیز میتواند دلیل اختلال بالینی باشد. این امر سبب می شود که فرد از احساس خواب آلودگیبیش از اندازه در طول شبانه روز رنج ببرد که حتی با چرت زدن هم رفع نمی شود.همچنیناین احساس سبب می شود که آنها در طول شب نیز بیش از اندازه طبیعی به خواب روند. بسیاری از افراد مبتلا به این اختلال از اضطراب، سستی و مشکلات حافظه رنج می برند. بیماری خفگی در خواب – اختلالی که باعث توقف دم به دم تنفس در خواب می شود- نیزمیتواند دلیلی برای افزایش نیاز به خواب باشد. زیرا چرخه طبیعی خواب را بر هم می زند. البته همه افراد پر خواب دچار اختلال بالینی نیستند. ممکن است به دلایل دیگری نظیرمصرف الکل و داروهای خاص باشد. و در میان افرادی نیز هستند که از خواب زیاد لذت میبرند.

و اما اختلالاتی که باعث پر خوابی می شود:

دیابت: در مطالعه ایکه توسط محققان امریکایی صورت گرفته به این نتیجه رسیده اند که رابطه معنا داری باپر خوابی و خطر ابتلابه دیابت وجود دارد. به عبارتی می توان گفت افرادی که بیش از 9 ساعت در شب به خواب می روند، 50 % بیشتر از بقیه مستعد ابتلا به دیابت هستند. ایناستعداد در افرادی که ساعت خواب کمتر از نرمال(کمتر از 5 ساعت)دارند نیز مشاهده شدهاست.یعنی می توان گفت کم خوابی یا پر خوابی هردو می تواند خطر ابتلا به دیابت راافزایش دهد.

چاقی: خواب بیش از اندازه باعث بروز چاقی می شود. مطالعه اینشان داده است که بیش از 9 ساعت در شب می خوابند 21% بیشتر از بقیه در طول شش سالمبتلا به چاقی خواهند شد. این ارتباط حتی با در نظر گرفتن غذا و تمرینات بدنی ثابتاست.

سردرد: در مورد افراد مستعد سردرد، خواب طولانی در آخر هفته و ایامتعطیل می تواند باعث سر درد شود. محققان معتقدند که پر خوابی باعث تاثیر برفرارسانهای عصبی (نظیر سروتنین) در مغز می شود. افرادی که در طول روز به خواب میروند و در شب خوابشان مختل می شود، دچار سردرد صبح هنگام می شوند.

کمر درد: برای افراد مبتلا به کمر درد اصولا پزشک دستور استراحت مستقیم در بستر می دهد. وهمین امر سبب پر خوابی می شود. برای چنین افرادی توصیه می شود که از فعالیت بدنیروزانه خود بکاهند تا کمتر دچار کمردرد و تبع آن پر خوابی شوند.

افسردگی: اگر چه بی خوابی در افراد افسرده رایج تر از پر خوابی است با این حال 15 % از افرادمبتلا به افسردگی دچار پر خو ابی هستند. و این امر سبب بدتر شدن افسردگی آنها میشود. لذا در بعضی از شرایط ویژه فقر خواب می تواند درمانی برای بیماران افسردهباشد.

بیماری قلبی: مطالعه ای نشان میدهد که زنانی که 9 تا 11 ساعت در شب میخوابند 38% درصد بیشتر از بقیه مبتلا به بیماریهای قلبی کرونری هستند. ولی تا کنوندلیل این ارتباط مشخص نشده است.

مرگ: مطالعات متنوع نشان می دهد که شانس مرگو میر در افرادی که 9 ساعت یا بیشتر به خواب می روند بیشتر بقیه است. ولی دلیل اینارتباط نیز مشخص نشده است. اما محققان دریافته اند که افسردگی و وضعیت اجتماعیاقتصادی نا مطلوب با پر خوابی مرتبط است. آنها گمان می کنند که این فاکتورها میتواند سبب افزایش مرگ و میر در افراد پر خواب شود.